Følgende har vakt:

 Uke 27 (4.-8.juli) Torunn B. Steinsholt, tlf 466 34 588, torunn.steinsholt@fo.no

 Uke 28 (11.-15.juli) Monica Holtan Fjeld tlf 413 05 009 monica.fjeld@fo.no

 Uke 29 (18.-22.juli) Vidar Bjørnø Byholt tlf 452 48 510 vidar.byholt@fo.no

 Uke 30 (25.-29.juli) Linda Pettersen tlf 901 70 454 linda.pettersen@fo.no

ssssssommerturnus