Del på TwitterDel på Google+Del på epost

Får vi penger selv om jeg ikke er i jobb? Hvordan går det med firmaet mitt nå som jeg er blitt syk? Hva med forsikringer, og Statens lånekasse?

Marte

MANGE SPØRSMÅL: 27-åringen fra Stokke er blitt behandlet for kreft i tre år, og følges opp av sosionom. Hun ønsker at flere skal få samme mulighet til praktisk hjelp.

Flere spørsmål kan dukke opp når man blir alvorlig syk. En sosionom på sykehuset kan hjelpe pasientene med de praktiske spørsmålene, men antall sosionomer som jobber med kroppslige lidelser på norske sykehus har gått ned siden 2008.

Det vil Fellesorganisasjonen (FO) ha en slutt på.

– Vi ønsker å få dette opp på agendaen, sier Lise Holm. Hun er hovedtillitsvalgt på Sykehuset i Vestfold og fylkesleder i FO Vestfold.

Holm mener at sykehusene i Norge ikke ansetter nok sosionomer til å jobbe med mennesker med alvorlige fysiske lidelser.

– Tilbud om samtale med en sykehus-sosionom må være en rettighet, sier hun til Fontene, fagbladet som først omtalte saken. Hun ønsker ikke å tallfeste hvor mange flere det er behov for.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall sosionomer på jobber på somatiske sykehus har gått fra 315 i 2008 til 295 i 2018.

– Skaper trygghet

Også Marte Mauland (27) fra Stokke mener flere alvorlig syke bør ha mulighet til jevnlige møter med en sosionom. Hun er operert to ganger for hjernesvulst.

– Når sykdommen er så uviss, gir det en veldig trygghet å få klarhet i alle de andre tingene du lurer på. Sykdommen får du ikke gjort noe med, men sosionomen har hjulpet meg veldig med alle de andre praktiske tingene, sier 27-åringen.

På Sykehuset i Vestfold, hvor Mauland er pasient, jobbet det 46 sosionomer ved årsskiftet. Fem av dem jobber på medisinsk avdeling med pasienter alvorlige kroppslige lidelser.

Flesteparten av de andre jobber med pasienter innenfor psykisk helse og rusbehandling.

Sykehuset Vestfold

Reddet fra hjelpejungelen

Sosionom ved sykehuset, Marit Lien Gulliksen, sier hun har forståelse for at medisinsk personell blir foretrukket.

– Det var daglige henvendelser til kreftforeningen fra pasienter som følte de ikke fikk den hjelpen det var behov for. Sykehuset i Vestfold tok da ansvar og skaffet en sosionom til kreftpasientene, sier hun.

Sosionom Marit

Gulliksen fungerer som et mellomledd mellom pasienten og ulike hjelpeinstanser.

– Utfordringen er å alene sette seg inn i den hjelpejungelen når man er alvorlig syk. Jeg jobber med kreftpasienter og veldig ressurssterke folk, men når de er syke har de ikke det pågangsmotet selv.