Ghirass

 

1
Blir du med på en Solidaritetsgave til Ghirass Barnekultursenter?
Internasjonalt utvalg i FO Vestfold og Telemark reiser til Bethlehem 3. mars 2023. I
forbindelse med besøket på Ghirass Barnekultursenter så ønsker vi å gi en pengegave somstøtte til det viktige arbeidet som gjøres for barn og unge i dette området.
Ghirass Barnekultursenter ligger i Bethlehem, og driver arbeid blant barn, unge og foreldre inærområdene der. Det er fokus på dans, sang, litteratur, forming, eventyr og annenkulturformidling. Senteret driver også grupper for barn og foreldre. FO har hatt fagligsamarbeid med senteret i en årrekke, og støtter det også økonomisk.
Grupper av barn fra senteret har vært i Grenland flere ganger. Mange har opplevd barn ogunge fra Ghirass danse og synge under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Grunnetkoronasituasjonen så har ikke barn og unge fra Ghirass vært i Norge på flere år, heller ikkehar internasjonalt utvalg i FO Vestfold og Telemark kunnet reise ned til senteret, men nå ermuligheten her og engasjerte FO’ere som er med i internasjonalt utvalg reiser nedover ibegynnelsen av mars måned.


Vi håper at enkeltpersoner og organisasjoner ønsker å bli med på å gi en Solidaritetsgave tilsenteret. Pengene går inn på en egen konto som FO Vestfold og Telemark eier.

Vipps til 548984
(eller til konto 2610 13 13564)

Historien
Under den første intifadaen i 1993 startet Ibtisam Ilzoghayyer et arbeid for barn og unge iBethlehem for å holde dem unna gatene og gi dem et trygt sted å være. Det var farlig forbarn (og andre) å være ute og å leke i gatene. Det var uro, og det var mye skyting og
eksplosjoner.Ibtisam startet opp i et hus som var delvis ødelagt, i samarbeid med andre, bl.a. noen norskesosialarbeidere. Aktivitetene var lek, sang, dans og noe undervisning da skolene i Bethlehemvar periodevis stengt under Intifadaen. Senteret tar i dag imot barn fra både islamske ogkristne familier, og senteret er ikke tilknyttet noen politisk organisasjon.


FO har deltatt i oppbygging og drift av barnekultursenteret i Bethlehem siden 1997, og
bidrar til sentrets drift gjennom økonomisk og solidarisk støtte.Barnekultursenteret i Bethlehem (Ghirass) er et kultur- og aktivitetssenter for barn og unge.Aktivitetene ved senteret omfatter blant annet bibliotek, dans, musikk, drama, forming og
ulike sportsaktiviteter. Senteret har også et program for spesialundervisning for barn,
pedagogisk-psykologisk rådgivning, samt et uteprogram med aktiviteter i skoler og
barnehager i landsbyene i området.

2
Tidligere FO Telemark har invitert barn og ledere fra senteret til sommeropphold i Telemarkflere ganger. Sang- og dansegruppa derfra har flere ganger deltatt på PorsgrunnInternasjonale Teaterfestival. Turene har gitt barn og ledere opplevelser av å være frie, utensoldater overalt, norsk sommer med is og grilling og bading. Det er knyttet vennskapsbåndpå tvers av land, kulturer og religioner. Mange av de som har vært frivillige i Grenland harvært på besøk på senteret, og sett hva dette betyr for barn og familier i en svært annerledesvirkelighet enn den vi har i Norge. Mange har opplevd gjestfriheten og fellesskapet når vihar blitt innkvartert hos familier.


Mange har kommet forandret tilbake etter sterke opplevelser i møte med palestinere, og
sett hvordan de lever, både i landsbyene rundt Bethlehem, flyktningeleirene, i skoler og
barnehager ute i de små bebyggelsene på landsbygda. Der har vi også sett og fått innblikk ihva Ghirass-senteret betyr for mange.


Følg gjerne Ghirass kultursenter på Facebook: https://www.facebook.com/ghirasscenter
Ønsker du å vite mer, kontakt Torunn Bredvei Steinsholt, fylkesleder i FO Vestfold og
Telemark, torunn.steinsholt@fo.no