Hva er en uttalelse i FO Vestfold

En uttalelse er enten en tekst om et dagsaktuelt fagpolitisk tema eller om et tema vi ønsker å løfte inn i samfunnsdebatten. Uttalelser kan handle om aktuelle saker/temaer, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt som har med våre fagområder å gjøre.

Teksten blir lagt fram for klubben fylkesstyret, rep.skap eller årsmøtet. Saken blir diskutert, og vedtatt eller avvist.

En god uttalelse trenger ikke å være lang. Ofte er kort og konsist bedre enn langt og argumenterende. Prøv å holde det på én side. Skriv det viktigste først. Hold deg til noen få, gode argumenter. Det er viktig med fakta og bakgrunnsinfo, men plukk ut noen få, relevante fakta framfor å utbrodere alle sider ved saksfeltet. Skriv gjerne oppsummerende kulepunkter til slutt med forslag til tiltak/hva vil gjøre.

Framgangsmåte

Du eller klubben din kan bruke vedlagt skjem, fylle inn deres argumentasjon og sende til Fylkesavdelingskontoret. Fylkesavdelingskontoret skriver uttalelsen om til et leserbrev eller en kronikk.

Dere trenger ikke å bry dere så mye om form og språk. Vi kan bearbeide råteksten slik at de blir til kronikker eller leserbrev. Det viktigste er at deres meninger og argumentasjon blir tydelig for oss. Bruk gjerne vedlagt skjem fort uttalelse.

Her kan du finne eksempler på uttalelser/leserinnlegg/kronikker fra FO Vestfold

Eksempel

Tema/overskrift

Tjenestene til utviklingshemmede må styrkes

Bakgrunn

Det er stor mangel på kompetanse blant de som jobber med utviklingshemmede. Det slås fast i NOU 2016:2017 «På lik linje».

 

Argument 1

Vernepleiere har den beste kompetanse i dette arbeidet.

 

Argument 2

Brukergruppen må får den hjelp de trenger med skolegang, helse, arbeid og fritid.

 

Konklusjon

Nødvendige kompetanse i kommunen må lovfestes.

Et bilde som inneholder utklipp

Beskrivelse som er generert med høy visshetVestfold

Mal til uttales

 

 

Tema/overskrift

 

 

 

Bakgrunn

 

 

 

 

 

 

 

 

Argument 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Argument 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon