Maria Strømman Berteig (rådgiver FO), Torunn Bredvei Steinsholt (leder FO Vestfold og Telemark) og Marit Selfors Isaksen

Tirsdag 6.2 fikk vi anledning til å bli med Marit Selfors Isaksen, profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleierne i FO og Maria Strømman Berteig, rådgiver i FO, på besøk til Sandefjord kommune. 

Fra BOA

Vi fikk høre om deres satsning på Positiv Atferdsstøtte (PAS) og hvordan dette implementeres i tjenestene for utviklingshemmede over 18 år. 

Fra BOA

Først var vi i BOAs lokaler (Seksjon bolig, aktivitet og avlastning), deretter en tur til Ranvik arbeidssenter der vi fikk en flott omvisning og mulighet til å snakke med tjenestemottakere, og til slutt en tur til Karisletta bofellesskap. 

En svært spennende, lærerik og innholdsrik dag. 

Hjertlig takk til alle vi møtte underveis og som tok så positivt i mot oss. Det var så flott å høre på så engasjerte fagfolk i BOA og som villig delte av sin kunnskap.