Barnevernet i Færder

 

Les mer.

 

 

Fra barneverntjenesten i Færder kommune. Utrolig viktig at disse erfaringene kommer med i Menon Economics og NTNU Samfunnsforskning sin evaluering av barnevernsreformen (på oppdrag fra Bufdir). 

Evalueringen startet opp i slutten av 2021 og skal ferdigstilles i 2027.