Fra regionkonferansen Linda Pettersen, Andreas P. Kikvik, Monica Holtan Fjeld, Torunn Bredvei Steinsholt og Vidar Byholt.

Torsdag 9. og fredag 10. februar arrangerte LO Vestfold og Telemark regionkonferanse i Langesund. Temaet for regionkonferansen var «Det grønne skiftet» og dette preget i stor grad dag 1. Innledningene varierte fra utvinning av sjeldne jordarter på Fensfeltet i Nome, solenergi, vindkraft, vannkraft til Norturas arbeid med bærekraft i sin produksjon, og ikke minst «grønt sosialt arbeid». Det sistnevnte var FOs innspill til det grønne skiftet og seniorrådgiver Andreas P. Kikvik holdt innledning. Deltakerne fra FO er en aktiv gjeng på regionkonferanser og bidro i debatten rundt det grønne skiftet.

 På dag 2 var det fokus på politikk, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Deltakere fra FO tok ordet og hadde innlegg om seriøsitet i arbeidslivet, og at det også må gjelde ved innkjøp av private velferdstjenester. FO hadde også et innlegg knytta opp mot politikere og høstens valg. I innlegget ble det tatt opp at fattigdom, utenforskap og sosiale problemer må løses av en helhetlig sosialpolitikk, samt viktigheten av miljøterapeuter i skolen, kompetansekrav i barnevernet og oppvekstreform, vernepleiere og tjenester til utviklingshemmede og avslutningsvis om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).