KOMMUNEHUSET

Hovedtillitsvalgt i Midt-Telemark Jostein Fosse og fylkesleder Torunn Bredvei Steinsholt  med ordfører Siri Blichfeldt Dyrland


Onsdag 15.2.23 var FO invitert til Midt-Telemark kommune og til ordførerens kontor for å snakke om FOs innspill til viktige saker i høstens lokalvalg. Hovedtillitsvalgt i Midt-Telemark Jostein Fosse og fylkesleder Torunn Bredvei Steinsholt stilte på vegne av FO i møtet med ordfører Siri Blichfeldt Dyrland.

 Miljøterapeuter i skolen, oppvekstreform og forebyggende arbeid, sosialarbeidere i helsesektoren, tjenester til utviklingshemmede, heltid, TØRN-prosjektet, tilgjengelighet i NAV og behov for økning av sosialhjelpssatser var noe av det vi rakk å snakke om. Det var et konstruktivt og godt møte med en svært engasjert ordfører.