Fra møtet

Vellykket dag for tillitsvalgte og medlemmer om pensjon i et kvinneperspektiv arrangert av kvinnepolitisk utvalg i FO Vestfold og Telemark.

Jorunn Folkvord fra pensjon for alle ga oss det alvorlige tema pensjon på engasjerende og forståelig vis med en god porsjon humor.

 

 Med vennlig hilsen

 Linda Pettersen

Avdelingssekretær i FO Vestfold og Telemark