Alle tillitsvalgte  på repskapet.

Innlegg

 

 

Vidar og Torunn

Fra avdelingskontoret møtte fylkessekretær Vidar Byholt og fylkesleder Torunn Bredvei Steinsholt. 

Det har vært representantskapsmøte for FO-Bufetat Region Sør. 

På agendaen:

* lokale forhandlinger HTA 2.51, 2.5.3 og 2.5.5

* lokal lønnspolitikk og evt forslag til  justeringer

* innspill til Hovedoppgjøret 2024

* FOs landsmøte 2023

* informasjon fra regiontillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen

* informasjon fra virksomhetstillitsvalgt Jan Aarskog 

 

Det var flere tillitsvalgte fra Bufetat, som hører til i FO Vestfold og Telemark, som deltok. 

 

Fra avdelingskontoret møtte fylkessekretær Vidar Byholt og fylkesleder Torunn Bredvei Steinsholt. 

 

Regiontillitsvalgt Trond ledet representantskapet fint gjennom programmet.

 

 

 

 

 

 

 

Regiontillitsvalgt Trond ledet representantskapet fint gjennom programmet.