FO Vestfold og Telemark har registrert at flere kommuner i fylket kjøper velferdstjenester fra tilbydere som ikke gir de samme lønns- og arbeidsvilkår som de ansatte ville fått dersom de var ansatt i kommunene. Flere av selskapene det kjøpes tjenester fra har heller ikke tariffavtale.

FO ønsker at velferdstjenester i størst mulig grad skal driftes av det offentlige, men der hvor det ikke er mulig mener vi at det bør stilles strenge krav til tilbyderne.

FO inviterte derfor til dialogmøte med politikerne og FOs fylkessekretær Linda Pettersen la frem hvordan en tilpasset «Skiensmodell», som har sitt utgangspunkt fra byggebransjen, også kan brukes ved offentlig anbud av velferdstjenester. 

Thorleif Fluer VikreFra dialogmøtetFra dialogmøtet

Fremmøtte politikere er Maren Njøs Kurdøl fra Rødt, Torunn Hovde Kaasa fra SV og Thorleif Fluer Vikre fra FrP. 

En spennende og interessant dialog med politikere som absolutt ga mersmak for alle parter!

Mvh Torunn