AU

«Gratulerer med dagen, alle sosialarbeider!

 

Hvert år markeres den internasjonale sosialarbeiderdagen på den tredje tirsdagen i mars, i år falt dagen på tirsdag 21.mars. Årets sosialarbeiderdag handler om å anerkjenne viktigheten av gode lokalsamfunn, og fellesskapets styrke til å sikre inkludering og sosial endring. Sosialt arbeid handler om solidaritet, respekt og mangfold. Mangfold innebærer å inkludere flere og å bekjempe utenforskap. Det er en hovedoppgave for oss sosialarbeidere, og det skal vi kjempe for – ikke bare i dag, men hver dag, hele året. 

Vi bor i en verden rammet av krig, naturkatastrofer og klimaendringer. I Norge ser vi at flere lever i fattigdom. Helsepersonellkommisjonen minner oss på at vi mangler nok ansatte til å utføre arbeidsoppgaver i helsevesenet, og at dette bare vil bli verre. Disse problemene kan få de fleste av oss til å føle avmakt, men sosialarbeidere er opplært til å finne løsninger.  

Vi velger å møte framtiden med optimisme, selv om den krever mye av oss. Det vil kreve samarbeid og enighet, på tvers av landegrenser, yrkesgrupper, kommuner, stat og frivillighet. For å finne løsninger, må vi jobbe for det samme målet. Slik kollegaene våre gjør over hele verden. Vi vil være en del av løsningen. Vi vil bidra der vi kan. 

Sosialarbeidere jobber for å styrke lokalsamfunn, uavhengig av om det handler om klima eller krig, fattigdom eller sykdom. I Ukraina har sosialarbeidere bidratt til at lokalsamfunn kan bygges opp igjen. Sosialarbeidere har reist til Afghanistan for å sørge for at de sosiale tjenestene fungerer, og for å kjempe for kvinners rettigheter. I Palestina er sosialarbeidere involvert for å hjelpe barn og unge som sliter med konsekvenser av israelsk okkupasjon.  

I Tyrkia og i Syria hjelper sosialarbeidere innbyggerne etter det ufattelige jordskjelvet i februar. Over hele verden bidrar sosialarbeidere til å hjelpe klimaflyktninger, og mange bidrar til å redusere menneskenes avtrykk på jorda gjennom grønt sosialt arbeid. Vi vet at sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger. Og det krever en helhetlig sosialpolitikk. 

Sosialt arbeid motvirker fattigdom, og legger til rette for at mennesker kan komme i jobb. Sosialarbeidere jobber for at alle skal kunne leve gode liv, og med det redusere faren for å bli syk eller falle utenfor samfunnet og fellesskapet. Derfor markerer vi sosialarbeiderdagen med stolthet. Ikke for å feire oss selv, men for å vise hvordan sosialarbeidere over hele verden er en del av løsningen på sosiale problemer. Fellesorganisasjonen (FO) er sosialarbeiderforbundet i Norge. Vi er stolte over våre snart 35 000 medlemmer og den jobben de gjør. 

Til dere vil vi si; Dere bidrar til å skape bedre liv for mange og er en uvurderlig ressurs for fellesskapet. Husk å stå opp for hverandre, slik dere alltid står opp for dem som trenger dere mest. Og om dere trenger hjelp, så er vi her for dere.  

Tusen takk for innsatsen dere gjør, og gratulerer med dagen!»

Innsendt fra: AU i FO Vestfold og Telemark v/Torunn Bredvei Steinsholt (leder), Monica Holtan Fjeld (nestleder), Linda Pettersen (fylkessekretær) og Vidar Byholt (fylkessekretær)