I år har FO ikke bare markert sosialarbeiderdagen, men hatt ei hel sosialarbeideruke, der vi har gjort ekstra stas på mange av våre medlemmer. Vi har også delt ut FO Vestfold og Telemarks sosialarbeiderpris. I konkurranse med andre svært gode kandidater ble psykisk helse og avhengighetsteam i Bamble kommune vinnerne av «Årets sosialarbeiderpris» for 2024! Det var Karen Kristine Langvannskås, som selv arbeider i denne tjenesten, som hadde nominert sin arbeidsplass til sosialarbeiderprisen.

 

FO Vestfold og Telemark reiste på overraskende besøk til psykisk helse og avhengighetsteam i Bamble kommune på sosialarbeiderdagen, med reporter fra NRK Telemarkssendinga og det hele ble direktesendt i radio. En flott arbeidsplass ble hedret med kake, blomster og gavekort, samt et kunstnerisk trykk som skal minne dem på at de fikk sosialarbeiderprisen fra FO Vestfold og Telemark i 2024.

 

Psykisk helse og avhengighetsteam i Bamble kommune er en arbeidsplass som har snudd fokus fra den voksne som mottar hjelp, til å se hele familien. De har utvidet tjenesten til å gjelde aldersspennet 0-100 år og forbygging, slik at barn, unge og voksne får hjelp på et så tidlig tidspunkt at alvorlige problemer ikke utvikler seg. Samtidig er hjelpen er gjort lett tilgjengelig, uten byråkrati. Alle kan ta kontakt med tjenesten og det er ikke nødvendig med henvisning. Det er et sterkt fokus på tilbakemeldinger fra dem man skal hjelpe, og slik sett utvikler man tjenesten sammen med brukerne. Resultatet er hjelp til flere, at folk får det bedre i livet sitt og greier seg raskere uten omfattende oppfølging.  

 

Sosialarbeiderens viktigste verktøy er dem selv og i psykisk helse og avhengighetsteam i Bamble kommune har de rettet en særlig oppmerksomhet på terapeutrollen og jobber de med at terapeutene skal bli enda bedre kjent med seg selv, hva som er deres individuelle verdier, hvilke erfaringer de har fra eget liv som kan påvirke dem i menneskemøter, og hva som eventuelt kan utfordre dem personlig i møte med andre. For å være en god terapeut så må man også ha en bevissthet om seg selv og hvordan ens egne erfaringer påvirker en i møte med andre mennesker.

 

FO Vestfold og Telemark er veldig stolte over å være sosialarbeidernes fagforening, og det er stor stas å få lov til å hedre psykisk helse og avhengighetsteam i Bamble kommune spesielt og samtidig alle våre medlemmer i velferdsstaten, de som står opp for andre hver gang de går på jobb! I FO sier vi at vi står sterkere sammen ved å inkludere, skape trygghet og ha god kunnskap om mennesker og feltet man arbeider innenfor. Våre medlemmer er de omsorgsfulle ekspertene på sine fagområder, og er modige og engasjerte, samtidig som de arbeider for et rettferdig samfunn.