Deltagere

Jostein og Leif

Det ble brukt endel tid på å jobbe med avdelingsstruktur i FO, med særskilt vekt på FO Vestfold og Telemark. Vi hadde en bolk med gruppearbeid der fordeler og ulemper ved å bestå som en avdeling versus å løse opp etter fylkesgrenser ble godt diskutert. Mange gode innspill fra styremedlemmene og tips om hvordan vi kan jobbe videre med saken. 

 

I tillegg til avdelingsstruktur så var det en gjennomgang av landsstyresaker med gode diskusjoner og innspill, samt orienteringssaker og tilbakemelding etter saker tatt opp på forrige styremøte.» 

Arbeidsgruppe

 

 

 

 

Mvh Torunn