Fra work-shopen

 

 Det var flott å oppleve så mange engasjerte studenter som stilte spørsmål og som bidro til diskusjon og refleksjon.  Vi håper at studentene var fornøyd med undervisninga og at vi inviteres tilbake for workshop i etikk med studenter fra de andre kullene, samt fra barnevernspedagogutdanningen også, da workshopen passer både til 1., 2. og 3.års studenter.

 Workshopen om yrkesetikk skal bidra til å fremme etisk refleksjon og kjennskap til yrkesetikk. Workshopen består av teori og flere praktiske øvelser, og er forankret i forskriften og læringsutbyttebeskrivelsen for studieretningene. Workshopen er også forankret i FOs yrkesetiske grunnlagsdokument og verdier.

 Casene i workshopen er brukernære, med praktisk trening i å kjenne igjen dilemma. Målet er å skape bevissthet om og stimulere til nysgjerrighet rundt egne holdninger, og refleksjon over disse, samt å bidra til å synliggjøre yrkesetikken og å øve opp «etikk-muskler».