Lisbeth Grandalen
FORHANDLINGSLEDER: FO-nestleder Lisbeth Grandalen er forbundets forhandlingsleder i Spekter-oppgjøret.

Forhandlingene om lønn (A2) for ansatte i helseforetakene, område 10 og 13, tar til 15. mai. 

Spekterforhandlingene foregår i fem faser:

1. A-delsforhandlinger (Genrelle lønnstillegg for virksomheter som ikke er helseforetak).

2. A1 for helseforetakene (sosiale bestemmelser).

3. A2 for helseforetakene (lønn)

4. B-delsforhandlinger: Lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.

5. Endelig godkjenning av oppgjøret som helhet fra de sentralene partene.