Leif Johnsen Leder        
Turid Hult  
Åse Silseth  
Wenche Jakobsen  
Anne Hamrell