Klåstadskipet

Første stopp var Klåstadskipet som ble funnet i 1893 under pløying på gården Klåstad ved Kaupang i Vestfold. Det var imidlertid ikke før i 1970 at skipet ble gravd ut og plassert på museet i Tønsberg. Man antar at skipet er et handelsskip fra ca  år 990 og at det kan ha havarert på vei fra Skien til en handelsplass i Vestfold. Det ble særlig funnet mange emner til brynesteiner, en viktig handelsvare på den tiden, og man antar at disse stammer fra bruddet Eidsborg i Telemark. Klåstadskipet funnet på et jorde på Klåstad, er både mindre og enklere utført sammenlignet med de store skipene Oseberg og Gokstad som ble funnet i gravhauger.

Utstilling

Turen fortsatte og vi fikk stifte bekjentskap med kong Håkon Håkonsson, birkebeinerkongen som regjerte 1217- 1263. På denne tiden var forståelsen av naturen, verden og universet helt annerledes enn i dag. Boken Kongespeilet som trolig ble til i kretsen rundt kongen, gir utførlig innsikt i dette, og viser kongens interesse for kunnskap og kulturelle strømninger i Europa. Mange sitater var utstilt.

En egen avdeling var viet Sven Foyn, pioneren innen fangsthistorie, født i Tønsberg 1809. Både sel- og hvalfangst var viktige næringsveier på 1800-tallet, og Sven Foyn var pådriver og utviklet tekniske forbedringer. Han er mest kjent for bruk av granatharpun i hvalfangsten. Sven Foyn etterlater seg også andre spor i Tønsberg. Han levde et religiøst liv, kjempet mot bruk av rusmidler. Som arbeidsgiver sørget han for trygge sosiale kår for arbeiderne, bygget boliger til enker og barna deres og bygget landets første barnehage. Dette eksisterer fortsatt og bærer hans navn. Lena(ektefellen) og Sven Foyn ga også penger til veldedige formål, et legat som fortsatt eksisterer.

Hvalhall, siste stopp på turen. Mange har kanskje vært på skoletur her og sett de enorme utstilte hvalskjelettene fra både blåhval, vågehval og finnhval. Her finner vi det største hvalskjelett vi kjenner til. Interessant er det at blåhvalen er det største dyret som noensinne har levd. Kalven veier ved fødselen ca 2 tonn og er ca 7 meter lang, ufattelige størrelser!!

Vi takker for mye god kunnskap på denne runden. Tror det var flere enn referenten som kjente at nysgjerrigheten på å vite mer, ble pirret.

Lunsj

Besøket ble avsluttet med en fristende lunsjtallerken og en god prat rundt bordene.

 

Ref Turid