Mandag 11.juni var vi invitert på tur sammen med seniorgruppen i Buskerud FO.

Eidsfoss

15 seniorer møttes på Eidsfoss (nord i Vestfold) og vi fikk en meget interessant guidet runde i dette sjarmerende gamle industristedet. Noen ildsjeler og en dugnadsgjeng gjør en imponerende innsats for å bevare alle de gamle bygningene og historien her.

 

Eidsfos Jernverk kom i drift allerede i 1697 og var i en lang periode landets fremste jernverk. Vi fikk se utstillingen av en rekke ulike støpejernsovner som var produsert. Her var det tøffe arbeidsforhold i tidligere tider. Arbeiderne måtte takle enormt mye støv og en intens varme, og det ble fortalt at de prøvde skjerme seg ved å ha våte striesekker på ryggen. Vi fikk se restene av gamle jernbanespor. Jernbanen Tønsberg - Eidsfoss var viktig for jernverket.

Eidsfoss2

 

Leve-og boforholdene i de gamle arbeiderboligene står i sterk kontrast til Eidsfos Hovedgård der verkseierne bodde. Hovedgården er

bygget tidlig på 1700-tallet, omgitt av et imponerende hageanlegg i renessansestil. Også her nedlegges stort arbeid for å ivareta hageanlegget.

 

Vi besøkte skolemuseet med gammelt innredet klasserom og en egen utstilling om Rakel Seweriin, stortingsrepresentant fra Eidsfoss. Hun var første kvinnelige sosialminister på 1950-tallet, var opptatt av de sosiale  og økonomiske forhold i befolkningen og kvinners rettigheter. For gamle sosialarbeidere er det særlig interessant å vite at hun hadde stor innflytelse på velferdslovgivningen i etterkrigstiden og var sentral i utarbeidelsen av folketrygden.

 

Vi var innom Postmuseet som står der nøyaktig slik det gjorde på siste dagen før nedleggelse!

En god lunsj på Eidsfos gamle Kro og hyggelig prat og utveksling av erfaringer med gode FO-ere avsluttet en flott utflukt.

 

Med dette ønsker seniorutvalget alle seniorer i Vestfold og Buskerud en god sommer, og ser fram til høstens aktiviteter.