1. Prisens formål og kriterier
  1. Sosialarbeiderprisen i Vestfold ble opprettet av FO-Vestfold i 2013. Prisen tildeles av FO-Vestfold.
  2. Sosialarbeiderprisens formål er å hedre og løfte fram en enkeltperson, institusjon, et tiltak eller en organisasjon som i løpet av det siste året i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Vedkommende skal gjennom sine handlinger og/eller holdninger ha hatt særlig betydning for sosialt arbeid lokalt i Vestfold. Sosialarbeiderprisen kan også tildeles for et langvarig engasjement for faget..
  3. Kun FO-medlemmer, eller arbeidsplasser hvor våre medlemmer er ansatt kan nomineres til Sosialarbeiderprisen.
  4. Sosialarbeiderprisen tildeles årlig, og tildelingen skal helst skje på sosialarbeiderdagen evt. annen dag i løpet av mars.
  5. Sosialarbeiderprisen kan ikke tildeles mer enn en gang til samme person/institusjon/tiltak eller organisasjon.
  6. Sosialarbeiderprisen kan ikke tildeles medlemmer av styret i FO-Vestfold.

 

 1. Jury, forslagsstillere og tildeling
  1. Sosialarbeiderpris-juryen er Arbeidsutvalget i FO-Vestfold
  2. Hvem som helst kan fremme kandidater til Sosialarbeiderprisen. Forslag med navn, kontaktinformasjon og begrunnelse, sendes på e-post kontor@fo-vestfold.no  innen utgangen av februar.
  3. Hvem som helst, inklusive juryen står fritt til å fremme egne kandidater.
  4. Etter nominasjonsfristens utløp, vil juryen i fellesskap plukke ut den beste kandidaten. Juryen kan velge å ikke dele ut prisen.

 

 1. Prisens innhold og statuttendring
  1. Sosialarbeiderprismottakeren får tildelt en pris i form av en kunstnerisk utsmykning bestemt av styret i FO-Vestfold.  Mottakeren får også et gavekort.
  2. Sosialarbeiderprisens innhold og statutter kan endres av representantskapet eller årsmøtet i FO-Vestfold når som helst og uten forvarsel.