Dagen markeres over hele verden og sosialarbeidere står sammen over landegrensene. Det er et stort felleskap sosialarbeidere imellom og derfor går tankene i dag spesielt til våre sosialarbeiderkollegaer i Ukraina og i nabolandene som arbeider utrettelig for å ivareta mennesker på flukt fra krigen. Lidelsene vi ser gjennom tv, nett og sosiale medier river i hjertet og vår solidaritet er med det Ukrainske folket. Flyktninger har også ankommet Norge og vi vet at sosialarbeidere i Norge gjør en viktig jobb med å hjelpe dem til rette.

Sosialt arbeid handler om å forebygge, begrense eller løse sosiale problemer og bedre menneskers levekår og livskvalitet. Å markere denne dagen gir oss en mulighet til sette søkelyset på sosialt arbeid og det arbeid vi bidrar med for å forebygge sosiale problemer. Som sosialarbeidere er vi velferdsstatens frontsoldater. Hver eneste dag er sosialarbeidere i felt for å skape et bedre samfunn der alle skal få mulighet til et trygt og godt liv. Et samfunn der barn, ungdom, voksne og eldre med ulike utfordringer og ressurser skal ha det bra. Vi står på for at mennesker skal få trygge og gode liv.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv og de siste 2 årene med pandemi og restriksjoner har også vist hele verden hvilken viktig jobb som blir gjort i våre fagfelt. Sosialarbeidere har bistått og sørget for at familier har penger å leve av. Sosialarbeidere har hjulpet barn og ungdommer som på ulikt vis har det vanskelig. Sosialarbeidere har også bistått personer med utviklingshemming med å forklare og gi mening til det uforklarlige som har skjedd rundt oss. Sosialarbeidere har jobbet innenfor psykisk helse og hjulpet mennesker som står i vanskelige og utfordrende livssituasjoner. Sosialarbeidere er opptatt av at hele mennesket må sees, alle livsområder er viktig for å få et godt liv. Sosialarbeidere har virkelig stått opp for tryggheten til dem som ble hardest rammet av krisen i forbindelse med pandemien. Sosialarbeideren er med på å skape et bedre samfunn.

Vi vil bruke dagen i dag til å være litt ekstra stolt som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier og velferdsviter. Det er faktisk vår dag i dag. Gratulerer igjen med dagen, vær en stolt sosialarbeider!

 

Fellesorganisasjonen (FO) i Vestfold og Telemark

Torunn Bredvei Steinsholt (leder),

Monica Holtan Fjeld (nestleder),

Linda Pettersen (fylkessekretær)

Vidar Bjørnø Byholt (fylkessekretær).