I svært mange land i verden kan kvinner ikke ta abort, selv ikke i tilfeller der hvor det vil få alvorlige helsemessige konsekvenser, kanskje dødelige å fortsette en graviditet.

Bakgrunnen til hvorfor kvinner velger å ta abort er sammensatt og ulike for hver person. Vi burde stole på at kvinner selv vet hva som er best for seg i sitt liv i akkurat den situasjonen de er i akkurat nå.

Selv der abort er forbudt, vil det alltid være mulig for den som har nok penger å få utført en trygg abort i et annet land, og ingen trenger å få vite hva du gjorde der, mens de som ikke har råd har ikke denne muligheten.

Det er ikke bare kvinner som berøres av dette. I de tilfeller hvor man på forhånd vet at fosteret har store skader og barnet blir svært hjelpetrengende fratas hele familien rettigheter til å vurdere om familien er i stand til å takle følgene, både økonomisk og på andre måter. Det vi ser i praksis er at dette dessverre ofte går mest ut over kvinnens muligheter til utdanning, deltakelse i arbeidslivet og opparbeiding av pensjonsrettigheter. Dette får størst konsekvenser for de som allerede har minst og er et tilbakeskritt for likestilling.

Kvinner slutter ikke å ta abort selv om det blir forbudt. Relater til forrige punkt om økonomi henviser det fattige kvinner til abort på det svarte markedet, ikke alltid verken profesjonelt eller hygienisk utført. Dette kan føre til alvorlige helseproblemer.

Forbud mot abort kriminaliserer både den som tar abort og den som utfører abort. Det kriminaliserer kvinner som ønsker å bestemme over egen kropp og de som hjelper dem. Det skaper også et marked for de som utnytter disse kvinnenes situasjon uten annet motiv enn å tjene penger på en vanskelig situasjon.

I Norge er det heldigvis ikke forbudt å ta abort. Likevel står kvinners rettigheter under stadig press også her. Fri abort må aldri bli forhandlingskort i storpolitikken. Det skjedde for få år siden i Norge da KRF kom inn i regjering. Det skjedde også nylig i Polen der kvinner nå praktisk talt har mistet sin rett til abort uansett hvor stor skade det er på fosteret, eller om graviditeten var resultat av en voldtekt eller overgrep.

FO ønsker å stå opp for kvinner over hele verden som får sine rettigheter begrenset. Retten til abort må ikke tas for gitt, og må alltid kjempes for. Vi må kjempe for kvinners rette til selv å bestemme over livet vår. Ja, for det er det dette handler om. Retten til selv å bestemme over egen kropp og eget liv.

Linda Pettersen

Fylkessekretær i FO Vestfold og Telemark

Publisert:

Tønsberg blad 4.mars 2021

Telemarksavisa 6.mars 2021

Østlands-Posten 8.mars 2021