AU

Søndag 2. oktober er den internasjonale sosialpedagogdagen og dagen blir markert i heleverden! I Norge er det barnevernspedagoger og vernepleiere som defineres som
sosialpedagoger og FO er deres fagforening og profesjonsforbund. I dag ønsker vi i FO
Vestfold og Telemark å gratulere spesielt våre medlemmer som arbeider i sosialpedagogisk praksis!

I Norge har vi nettopp lagt bak oss en svært krevende tid. Den verdensomfattende krisen medkoronapandemien de siste to årene, satte hele samfunnet på prøve. Ikke minst har det vært etstort press på velferdstjenestene og vi vet at mange av de som ble rammet særlig hardt avkoronaen vil streve i lang tid framover. Krigen i Ukraina og en høst med skyhøyestrømpriser, økte drivstoffutgifter, renteheving og dyrere mat gjør situasjonen enda mer alvorlig. For mange vil de økte kostnadene være ei ny krise og flere vil komme til å trenge hjelp. Tidligere kriser har lært oss at de som allerede har det vanskelig får det enda vanskeligere når kriser inntreffer.

For å møte kriser og utfordringene trenger vi gode fagfolk. Det har vi i Norge! Hver dag går det sosialarbeidere og sosialpedagoger på jobb for å gjøre livet lettere for de som trenger hjelp. Og i dag, 2. oktober, er dagen da særlig de som jobber innenfor sosialpedagogisk praksis fortjener en ekstra klapp på skulderen.

Helse- og sosialarbeidere jobber i ulike velferdstjenester for inkludering og sosial
rettferdighet og for å gjøre situasjonen bedre for barn og voksne som av ulike grunner har det vanskelig. Dette er fagfolk som veit hvor skoen trykker gjennom sosialpedagogisk og sosialfaglig arbeid. Det er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet, ansatte som ofte må finne seg i budsjettkutt, mangel på riktige tiltak og nok kollegaer med den riktige kompetansen. I dag er dagen du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.

Vernepleiere og barnevernspedagoger er samfunnskritisk personell, noe pandemien har vist tydelig for oss, og jobben de gjør er helt uvurderlig i helse-, sosial- og velferdstjenestene. Sosialpedagogen finnes på veldig mange arenaer i menneskers liv. Kanskje har du møtt en på helsestasjon, i barnehagen, som miljøterapeut på skolen, på NAV, i barneverntjenesten, i psykisk helsetjeneste i kommunen eller i DPS, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsvariasjoner eller med kognitive utfordringer, på familievernkontoret, i rusomsorgen, i kriminalomsorgen, i eldreomsorgen eller på et sykehus? Kort sagt - de er overalt - og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet til i dag.

Sosialpedagoger har en unik kompetanse til å møte og hjelpe mennesker som har ulike
utfordringer i livet, en kompetanse alle kommuner trenger. Takk til hver og en for at dere
forteller politikere og myndighetene hva som skal til for å bygge gode oppvekstmiljø og takk for at dere sørger for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får hjelpen og tilretteleggingen de trenger. Tusen takk for jobben dere gjør, det går ikke uten dere!

For FO i Vestfold og Telemark
Torunn Bredvei Steinsholt, Monica H. Fjeld, Linda Pettersen og Vidar B. Byholt