For oss i FO, fagforeningen for sosialarbeidere, er det et ufravikelig krav å få med alle gjennom dyrtida. Alle skal oppleve økonomisk trygghet og vite at vi står sammen i en krevende tid. Det er dette vi går inn i mellomoppgjøret med: at vi skal løfte hele laget. 

Medlemmene våre skal ha økt kjøpekraft. De som har minst, skal sikres gjennom lavlønnstillegg og vi må få likelønn mellom kvinner og menn. Bakteppet for mellomoppgjøret er at medlemmene våre har opplevd nedgang i kjøpekraften i 2021 og 2022. Fordi prisene i samfunnet har steget mer enn lønningene. Vi er spesielt bekymret for lønnsutviklingen i kommunal sektor, som de siste årene har hatt en lavere lønnsutvikling enn andre. Offentlig sektor sliter med å rekruttere ansatte med nødvendig og rett kompetanse til helse- og sosialtjenestene. Dette er det avgjørende å lykkes med for at vi fortsatt skal ha en velferdsstat som gir oss trygghet og hjelp når vi trenger det. 

16.april brøt LO meklingen med NHO. Dette var LOs første streik på 23 år og den første streiken i et mellomoppgjør siden 2. verdenskrig. Vi lever i en historisk tid hvor forskjellene øker. Nå som streiken er over i frontfaget, gjør vi i FO oss klare til det som kan bli historisk tøffe forhandlinger. 

Frontfaget streiket ikke bare for seg selv, men for alle arbeidstakere i Norge. Resultatet deres legger rammen for lønnsoppgjørene i andre sektorer og får konsekvenser for oss alle. 

Vi i FO mener at et trygt arbeidsliv og en rettferdig fordeling bidrar til å skape et godt samfunn for alle. Våre medlemmer står opp for trygghet hver eneste dag de går på jobb i velferdsstatens førstelinje. De har en unik kompetanse og et enormt ansvar. 

Lønn etter ansvar og kompetanse, og trygghet for og i jobb, gir ansatte som slipper å bekymre seg for egen situasjon og kan bruke dagene sine på å gi gode tjenester til andre. Kompetansen vår for å sikre trygghet hos utsatte grupper må verdsettes høyere enn i dag, også på lønnsslippen. 

For å lykkes med dette må enda flere melde seg inn i fagforeningen sin. Den store prisveksten på hverdagskostnader som renter, mat, strøm og drivstoff, rammer de med lavest lønn hardest. Det er en uholdbar situasjon når folk i jobb ikke har råd til bolig, transport, strøm og mat. Mellomoppgjøret må ha en omfordelende profil hvor sentrale generelle kronetillegg prioriteres for å motvirke lavlønn. Det er dette streiken i privat sekter dreide seg om. 

Nok en gang viser tallene fra SSB at vi har ulikelønn i Norge. Ved utgangen av 2022 tjener kvinner i snitt 87,6% sammenlignet menn. Vi må alltid ha med oss hvordan lønnsoppgjøret slår ut mellom kjønnene. Lønnsoppgjørene skal alltid prioritere og fremme likelønn. 

Vi krever at arbeidsgiverne tar innover seg den ekstraordinære situasjonen som Norge og landets økonomi befinner seg i mellomoppgjøret. Dette innebefatter rentehevinger og prisoppgang på essensielle varer som mat, energi og råvarer. På bakgrunn av dette krever FO økt kjøpekraft for medlemmene våre. Arbeidsfolk må sikres en større andel av verdiskapningen i Norge for å bøte på økte kostnader og prisoppgang i samfunnet. 

I krevende tider må vi stå sammen, og få med alle. Årets mellomoppgjør må huskes som året vi løftet hele laget. Hvor medlemmene våre får økt kjøpekraft, og lavlønnstillegg og likelønn løftes spesielt. 

Dette er våre hovedkrav på arbeidernes internasjonale kampdag dag, 1.mai. Gratulerer med dagen! 

FO Vestfold og Telemark v/leder Torunn Bredvei Steinsholt, nestleder Monica Fjeld, fylkessekretær Linda Pettersen og fylkessekretær Vidar Byholt