I dag er det sosialarbeiderdagen, og vi vil bruke anledningen til å takke alle sosialarbeiderne i Vestfold og Telemark for den utrolige innsatsen deres. Takk for alt dere gjør. Takk for at dere står opp for andre. Takk for at dere bidrar til et godt liv for alle.

Uten sosialarbeidere, har vi ikke noe velferdsstat.

For hvert år som går, får sosialarbeiderne våre bare en viktigere og viktigere rolle. Matkøene vokser, og flere elever sliter med psykiske plager. Forskjellene mellom folk øker og flere sliter med sosiale problemer.

I skyggen av disse utfordringene står sosialarbeiderne igjen som usynlige helter. Det er ikke lengre mange som klapper for dem i velferdstjenestenes førstelinje; for de ansatte på Nav-kontoret, i skolen eller i barnevernet. Likevel hadde ikke samfunnet vårt fungert uten dem. Sosialarbeidere er selve hjertet i velferdsstaten.

Sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger.

Strømpriskise, dyrtid og renteøkninger har en etter en ført til at vi alle kjenner på at økonomien strekker like godt til som før. Mange sliter nå med å håndtere utforutsette utgifter. For dem er Nav og de ansatte i sosialtjenestene helt avgjørende for å få økonomisk stabilitet og trygghet i familien.

Tusen takk til deg som sørger for at alle har råd til mat på bordet.

For hvert år som går blir mobbing mer utbredt i skolegården. Flere utvikler psykiske lidelser og får ikke den hjelpen de trenger. Når skolehverdagen handler om så mye mer enn undervisning, trenger vi et tverrfaglig lag rundt eleven som ser hver enkelt. Miljøterapeuter fanger opp tegn på utfordringer tidlig og jobber systematisk med skolemiljøet. Kun sosialarbeidere er spesielt utdannet for å løse sosiale utfordringer.

Tusen takk til deg som står opp elevene våre i skolegården.

Vanskelige tider kan føre til økt press i familien. Det så vi både under pandemien og alle årene etter. Barnevernet hjelper familier i krise, tilbyr støtte og veiledning i tøffe tider. Det er helt avgjørende for at barn og unge i Telemark skal få en trygg oppvekst. Uten sosialarbeiderne forsvinner de som gir barn og unge en stemme.

Tusen takk til deg som alltid kjemper for å gi barna en trygg oppvekst. 

Vi i FO Vestfold og Telemark er stolte over å være sosialarbeidernes fagforening. Fordi uansett hvilken velferdstjeneste de jobber i, står medlemmene våre opp for andre hver gang de går på jobb. Vi markerer sosialarbeiderdagen for å takke dem som får velferdsstaten til å fungere. Uten dem, ville langt flere hatt langt større og langt flere utfordringer.

Så til alle sosialarbeidere i Vestfold og Telemark: Tusen takk for alt dere gjør. Gratulerer med sosialarbeiderdagen.

Hilsen FO Vestfold og Telemark