Fylkesleder: Tore Kristiansen

Telefon: 959 63 899

E-post: tore.kristiansen@oslo.fo.no

 

Nestleder/hovedtillitsvalgt: Hanne Groseth

Telefon: 993 58 850

E-post: hanne.groseth@oslo.fo.no

 

Fylkessekretær: Kim Helene Olsen

Telefon: 934 02 356

E-post: kim.helene.olsen@oslo.fo.no

 

Hovedtillitsvalgt Oslo kommune: Else-Marie Tjeldnes

Telefon: 922 66 624

E-post: else.marie.tjeldnes@oslo.fo.no

 

Faglig sekretær: Joachim Nybakke

Telefon: 990 47 139

E-post: joachim.nybakke@oslo.fo.no

 

Kontorsekretær/ Sentralbord

Kontorsekretær: Anita Børresen

Telefon: 23 08 07 50

E-post: post@oslo.fo.no