Fylkesleder

Hanne Groseth

Mobil: 993 58 850

E-post: hanne.groseth@fo.no


Nestleder og hovedtilltisvalgt Oslo kommune

Joachim Nybakke

Mobil: 990 47 139

E-post: joachim.nybakke@fo.no


Fylkessekretær

Kim Helene Olsen

Mobil: 934 02 356

E-post: kim.helene.olsen@fo.no


Fylkessekretær

Thomas Johnsen

Telefon: 957 27 571

E-post: thomas.johnsen@fo.no


Fylkessekretær

Lisbeth Norshus

Telefon: 920 83 858

E-post: lisbeth.norshus@fo.no


Hovedtillitsvalgt Oslo kommune

Else-Marie Tjeldnes

Mobil: 922 66 624

E-post: else.marie.tjeldnes@fo.no


Kontorsekretær/ Sentralbord

Anita Børresen

Telefon23 08 07 50

E-post: post@oslo.fo.no