Fylkesleder

Lisbeth Norshus

Mobil: 920 83 858

E-post: lisbeth.norshus@fo.no


Nestleder og hovedtillitsvalgt Oslo kommune

Joachim Nybakke

Mobil: 990 47 139

E-post: joachim.nybakke@fo.no


Fylkessekretær

Kim Helene Olsen

Mobil: 934 02 356

E-post: kim.helene.olsen@fo.no


Fylkessekretær

Maria Bjørneskaret

Telefon: 979 48 503

E-post: maria.bjorneskaret@fo.no


Fylkessekretær

Eirik Søberg

Telefon: 479 04 417

E-post: eirik.søberg@fo.no


Hovedtillitsvalgt Oslo kommune

Else-Marie Tjeldnes

Mobil: 922 66 624

E-post: else.marie.tjeldnes@fo.no


Organisasjonstillitsvalgt Oslo kommune

Laura Nystuen

Mobil: 905 75 829

E-post: laura.nystuen@fo.no


Kontorsekretær/ Sentralbord

Anita Børresen

Telefon23 08 07 50

E-post: post@oslo.fo.no