FO Oslo har medlemmer på mange ulike tariffområder.


Oslo Kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde med eget lønnssystem og egne forhandlinger. FO har omtrent 1900 medlemmer på dette området.

Avtaleverket som gjelder for Oslo kommune finner du her


Spekter

Spekter Helse - omfatter ansatte i helseforetakene.

Enkelte private virksomheter er også organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Avtaleverket som gjelder for helseforetakene finner du her

Avtaleverket og informasjon for andre virksomheter i Spekter finner du her


Virke

Virke omfatter ulike typer ideelle institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har overenskomster (tariffavtaler) som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat.

Avtaleverket som gjelder for Virke finner du her


Staten

Her har FO først og fremst medlemmer i barne-, ungdoms- og familievernet, kriminalomsorgen, høyskoler, universiteter og NAV-kontorene.

Avtaleverket som gjelder for Staten finner du her


NHO

Endel private virksomheter som leverer helse- og velferdstjenester er organisert i NHO. FO har medlemmer i mange av disse virksomhetene.

Avtaleverket som gjelder for private virksomheter i NHO finner du her