Hva som defineres som en virksomhet og hvilke FO-medlemmer som dermed utgjør en klubb kan variere. I Oslo kommune utgjør FO-medlemmer ansatt i samme bydel eller etat en klubb. På samme måte er eksempelvis alle FO-medlemmene i Stiftelsen Kirkens Bymisjon en klubb.

Hvor aktive de ulike klubbene er kan variere. De fleste klubber har et styre. Det er de som står for gjennomføring av aktiviteter som medlemsmøter, FO-lunsjer og årsmøter.

Er du usikker på hvilken FO-klubb du tilhører kan du logge inn på medlemssiden din her og finne din tillitsvalgt som du kan kontakte.

Om det ikke er en aktiv klubb i din virksomhet, og du ønsker at det skal bli mer FO-aktivitet hos dere, så ta gjerne kontakt med oss på fylkeskontoret. Vi bistår dere gjerne med å komme i gang med klubbaktivitet.