Her vil dere finne protokoller fra årsmøter i FO Oslo. Årsmøtene er det høyeste vedtaksorganet i avdelingen og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars. Styret i FO Oslo har ansvaret for å kalle inn til årsmøtet med minst 6 ukers varsel, og medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes. Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes ut til representantene minst 2 uker før årsmøtet holdes.

Hvis dere vil lese mer om årsmøtet, kan dere lese i (PDF, 332KB)vedtektene i § 12.4.

Heftet er også tilgjengelig på nynorsk. (PDF, 225KB)

I vedtektene (PDF, 332KB) § 13.3 vil dere finne dagsorden for årsmøte i klubben som skal holdes hvert år.