Årsmøtet avholdes hvert andre år innen utgangen av mars. Styret i FO Oslo har ansvaret for å kalle inn til årsmøtet med minst 6 ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes ut til representantene senest 2 uker før årsmøtet holdes.

I vedtektene (PDF, 332KB) finner du mer informasjon om fylkesavdelingens årsmøte. Her finner du også dagsorden for årsmøtene klubbene skal avholde minimum hvert andre år.

Nedenfor finner du protokoller fra årsmøtene til FO Oslo