Lokallagsstyret OsloMet:

FO-studentene på VID og OsloMet har slått seg sammen til ett lokallag. Under finner du oversikt over styret, og kontaktinformasjon.

FO-studentene i Oslo

Leder: Liv Elise Nilsen Hammer - livelise@live.no

Nestleder: Ida Hovland - hovland.ida@gmail.com

Kasserer: Pia Enga - piaaa.enge@gmail.com

Styremedlem: Helene Hagen Andresen

Styremedlem: Joachim Christiansen

Styremedlem: Ulla-Birgitte Grønsaas Sandnes

Styremedlem: Mari Haraldseid