Representantskapet består av representanter fra klubber, styret i FO Oslo, landsstyrerepresentanten og representanter fra FO-studentene. Det holdes minimum 2 representantskapsmøter i året, og representantene innkalles med minst 4 ukers varsel.

Klubbene velger representanter til FO Oslos representantskap på klubbens årsmøte ut fra antall medlemmer i klubben:

  • 1-50 medlemmer: 1 representant
  • 51-100 medlemmer: 2 representanter
  • 101-200 medlemmer: 3 representanter
  • 201 og flere medlemmer: 4 representanter

Hvis du vil lese mer om representantskapet som vedtaksorgan kan du gjøre det her:

FOs prinsipprogram og vedtekter