Fylkesleder

Tore Kristiansen

Mobil: 959 63 899

E-post: tore.kristiansen@fo.no


Fylkessekretær / leder Pofesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Kim Helene Olsen

Mobil: 934 02 356

E-post: kim.helene.olsen@fo.no


Nestleder

Hanne Groseth

Mobil: 993 58 850

E-post: hanne.groseth@fo.no       


Medlem arbeidsutvalget / leder Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger

Else-Marie Tjeldnes

Mobil: 922 66 624

E-post: else.marie.tjeldnes@fo.no


Medlem arbeidsutvalget / leder Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Thomas Johnsen

Mobil: 957 27 571

E-post: thomas.johnsen@fo.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger

Siri Rygh

Mobil: 412 04 536

E-post: siri.rygh@ude.oslo.kommune.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Henrik Martinsen

Mobil: 922 97 218

E-post: henrik.martinse@nav.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Siv-Marit Lethigangas

Mobil: 480 94 604

E-post: siv.marit.lethigangas@bsr.oslo.kommune.no


Styremedlem

Stine Garstad Warren

Mobil: 415 56 417

E-post: stinegarstad@hotmail.com


Styremedlem

Kjersti Margrethe Botten

Mobil: 928 23 495

E-post: kjerstimargrethe.botten@bfe.oslo.kommune.no


Styremedlem

Fie Schramm Olsen

Mobil: 908 07 613

E-post: fo-klubben@fo-klubben-bfe.no


Vara styremedlem


Vara styremedlem

Ingrid Vengen Hansen

Mobil: 971 29 544

E-post: ingridvh@gmail.com


Vara styremedlem

Håvard Fossum

Mobil: 943 96 741

E-post: hhfossum@gmail.com


Vara styremedlem

Ingrid Gystøl Rasten

Mobil: 970 78 666

E-post: inrast@ous-hf.no


Studentrepresentant VID Vitenskapelige høyskole

Joachim Lundsgaard Christiansen

Mobil: 900 41 687

E-post: joachim.l.christiansen@gmail.com


Studentrepresentant OsloMet

Det er pr. mars 2019 ingen studentrepresentant fra OsloMet i styret.