Fylkesleder

Hanne Groseth

Mobil: 993 58 850

E-post: hanne.groseth@fo.no


Nestleder og Hovedtillitsvalgt Oslo kommune 

Joachim Nybakke

Mobil: 990 47 139

E-post: joachim.nybakke@fo.no


Fylkessekretær / leder Pofesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Kim Helene Olsen

Mobil: 934 02 356

E-post: kim.helene.olsen@fo.no


Fylkessekretær / leder Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Thomas Johnsen

Mobil: 957 27 571

E-post: thomas.johnsen@fo.no


Fylkessekretær

Lisbeth Norshus

Telefon: 920 83 858

E-post: lisbeth.norshus@fo.no


Hovedtillitsvalgt Oslo kommune / leder Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger

Else-Marie Tjeldnes

Mobil: 922 66 624

E-post: else.marie.tjeldnes@fo.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger

Lena Ulvestad

Mobil: 975 54 622

E-post: lenaulvestad@hotmail.com


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Aysel Øzdemir

Mobil:

E-post: Aysel.Ozdemir@nav.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Siv-Marit Lethigangas

Mobil: 480 94 604

E-post: siv.marit.lethigangas@bbj.oslo.kommune.no


Styremedlem

Stine Garstad Warren

Mobil: 415 56 417

E-post: stinegarstad@hotmail.com


Styremedlem

Kjersti Margrethe Botten

Mobil: 928 23 495

E-post: kjerstimargrethe.botten@bfe.oslo.kommune.no


Styremedlem

Fie Schramm Olsen

Mobil: 908 07 613

E-post: fo-klubben@fo-klubben-bfe.no


Styremedlem

Ingrid Gystøl Rasten

Mobil: 970 68 666

E-post: inrast@ous-hf.no


Landsstyrerepresentant

Siri Rygh

Mobil: 412 04 536

E-post: sirirygh1@gmail.com


Vara styremedlem

Ingeborg Gabrielsen

Mobil: 995 00 015

E-post: ingeborg.gabrielsen@vel.oslo.kommune.no


Vara styremedlem

Ingrid Vengen Hansen

Mobil: 971 29 544

E-post: ingridvh@gmail.com


Vara styremedlem

Håvard Fossum

Mobil: 943 96 741

E-post: hhfossum@gmail.com


Vara styremedlem

Anne Grete Myre

Mobil: 454 37 406

E-post: agmyre@hotmail.com


Studentrepresentant FO-studentene i Oslo

Ulla Birgitte Sandnes

Ida Hovland