Fylkesleder

Lisbeth Norshus

Mobil: 920 83 858

E-post: lisbeth.norshus@fo.no


Nestleder og Hovedtillitsvalgt Oslo kommune 

Joachim Nybakke

Mobil: 990 47 139

E-post: joachim.nybakke@fo.no


Fylkessekretær / leder Pofesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Kim Helene Olsen

Mobil: 934 02 356

E-post: kim.helene.olsen@fo.no


Fylkessekretær / leder Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Maria Bjørneskaret

Mobil: 957 27 571

E-post: maria.bjorneskaret@fo.no


Hovedtillitsvalgt Oslo kommune / leder Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger

Else-Marie Tjeldnes

Mobil: 922 66 624

E-post: else.marie.tjeldnes@fo.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger

Mariann Henriksen

E-post: mariann.henriksen@vel.oslo.kommune.no


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Aysel Øzdemir

E-post: ozdemiraysel1983@gmail.com


Nestleder - Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Siv-Marit Lethigangas

E-post: siv.marit.lethigangas@vel.oslo.kommune.no


Styremedlem

Eirik Søberg

E-post: eirik.søberg@fo.no


Styremedlem

Laura Nystuen

E-post: laura.nystuen@fo.no


Styremedlem

Fie Schramm Olsen

E-post: fo-klubben@fo-klubben-bfe.no


Styremedlem

Linda Løvseth

E-post: linda.lovseth@kapellveien.no


Styremedlem

Signe Aarsæter

E-post: signe.aarseter@bgo.oslo.kommune.no


Styremedlem

Anne Margrethe Nygård Øslebø

E-post: anne.oslobo@gmail.com


Landsstyrerepresentant

Siri Rygh

E-post: sirirygh1@gmail.com


Vara styremedlem

Ingeborg Gabrielsen


Vara styremedlem

Jeanette Jensen


Vara styremedlem

Håvard Fossum


Vara styremedlem

Malene Mowatt


Vara styremedlem

Liv-Unni Røraas


Studentrepresentant FO-studentene i Oslo