Hovedoppgjør

Gjennomføres annet hvert år. I Hovedoppgjøret forhandles det både om lønn og andre rettigheter i tariffavtalene. Dette innebærer at det kan forhandles om alt i tariffavtalene - lønn, arbeidstid, permisjonsbestemmelser er eksempler på tema det kan forhandles om.

Organisasjonene har streikerett i hovedoppgjøret.

Neste hovedoppgjør er i 2022.


Mellomoppgjør

Gejnnomførs annet hvert år- de årene det ikke er hovedoppgjør. I disse oppgjørene forhandles det kun om lønnsregulering.

Organisasjonene har streikerett også i mellomoppgjørene.