Resultatet innebærer at det gis et generelt tillegg på 2000 kroner i stillingsgruppe 1-4 og 4000 kroner  i stillingsgruppe 5. Tillegget gis med virkning fra 1.8. 2015.

4000 gis også til ledere som leder ansatte i stillingsgruppe 5.

Øvrige medlemmer i LO-forbundene gis et tillegg på 2000 kroner med virkning fra 1. august 2015.

Minstelønnssatsene økes tilsvarende fra samme dato.

Revisjonen gjelder de såkalte A2-forhandlingene for ansatte i område 10, helseforetak, og område 4, Lovisenberg sykehus. LO Stat har forhandlet med arbeidsgiverforeningen Spekter på vegne av alle LO-forbunda som har medlemmer i de statlige helseforetakene.

Oslo Universitetssykehus logo

Protokollen område 10 Oslo universitetssykehus finner du her (PDF, 89KB)

Lovisenberg

Protokollen område 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus finner du her (PDF, 67KB)