2019

Styremedlem:

Kim Helene Olsen


Representantskapsmedlemmer:

Tore Kristiansen
Hanne Groseth
Else-Marie Tjeldnes
Elisabeth Berdinessen