Styremedlem:

Kim Helene Olsen


Representantskapsmedlemmer:

Joachim Nybakke

Else-Marie Tjeldnes

Thomas Johnsen

Lisbeth Norshus

Elisabeth Berdinessen


Varamedlemmer:

Fie Schramm Olsen

Håvard H. Fossum

Thore Saugerud

Ingeborg Gabrielsen