Styremedlem:

Kim Helene Olsen


Representantskapsmedlemmer:

Hanne Groseth

Else-Marie Tjeldnes

Thomas Johnsen

Lisbeth Norshus


Varamedlemmer:

Elisabeth Berdinessen

Fie Schramm Olsen

Håvard Fossum

Thore Saugerud