Gjennom årenes løp har FO Oslo vedtatt politiske uttalelser som bygger opp under FOs tariff- og profesjonsfaglige politikk. Disse uttalelsene finner du nedenfor.