TRYGGHET: Med de gode forsikringene du som FO-medlem kan tegne gjennom fordelsprogrammet LOfavør kan du gi trygghet til deg selv og din familie.
TRYGGHET: Med de gode forsikringene du kan tegne gjennom fordelsprogrammet LOfavør, kan du gi trygghet til deg selv og din familie.

Markedets beste innboforsikring

Alle FO-medlemmer har markedets beste innboforsikring som en del av medlemskapet. Innboforsikringen koster kun 79 kr i måneden og betales sammen med kontingenten. Studenter har også innboforsikringen som en del av medlemskapet.

Les mer om innboforsikring


LOfavør Livsforsikring

Mange familier baserer privatøkonomien på mer enn én inntekt. Med en livsforsikring fra LOfavør kan vi hjelpe deg og dine økonomisk dersom en av forsørgerne skulle gå bort. Et menneske kan ikke erstattes, men livsforsikringen gir økonomisk trygghet for fremtiden.

Du kan selv velge en forsikringssum på mellom 100.000 og 10.000.000 kroner. 

Fordeler i Livsforsikringen:

 • Ingen tegnings- eller etableringsomkostninger.
 • Ingen administrasjonsomkostninger (e-kunde).
 • Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme avtale.

Les mer om livsforsikring


Ekstra trygghet i bakhånd med barneforsikring

En famille med gode sikkerhetsrutiner og som tar sine forhåndsregler, har alle forutsetninger for at hverdagslivet skal gå bra. Dessuten blir vi godt tatt vare på av det norske helsevesenet, hvis noe skulle skje. Men, det er lurt å være på den sikre siden når det gjelder barnas fremtid.

Med LOfavør Barneforsikring har familien din en ekstra sikkerhet. Livet stanser litt opp når et barn blir alvorlig syk eller er utsatt for en ulykke. Kanskje vil far eller mor ta fri fra jobben i en kortere eller lengre periode?  En alvorlig sykdom eller ulykke i ung alder, kan også ha konsekvenser for resten av livet til barnet. I verste tilfelle kan barnet bli hindret i å delta i arbeidslivet, og hvor et liv på uføretrygd er eneste alternativ. Hvis det utenkelige skulle skje, vil en barneforsikring bidra til at familier får erstatning som kompenserer for en del av inntektstapet ved å være hjemme, og forsikringen kan sørge for en bedre levestandard for barnet.

Inkludert i forsikringen får du:

 • Egen veiledningstelefon.
 • Ingen etableringsgebyr.
 • Mulighet for dagpenger ved barnets sykehusopphold.

Les mer om barneforsikring


Automatisk toppkasko på Bilforsikring

Føl deg trygg på veien og nyt kjøreturen med bilforsikring fra LOfavør. Som medlem av FO får du automatisk toppkasko uten å betale noe ekstra. 

Fordeler ved LOfavørs bilforsikring som FO-medlem: 

 • Få toppdekning uten å betale noe mer.
 • Leiebil inntil 45 dager ved skade.
 • Ny bil ved totalskade på bil som er inntil 3 år gammel.

Les mer om bilforsikring


Toppdekning i Husforsikring

For mange er boligkjøp den største investeringen vi gjør i livet. I tillegg til innboforsikring, er det viktig med en god husforsikring som hjelper økonomisk om noe skulle skje med boligen.
Som medlem av FO får du LOfavør sin beste husforsikring, uten tillegg i prisen.

Fordeler i Husforsikringen som FO-medlem: 

 • Toppdekning uten å betale noe mer.
 • Dekker skader som følge av håndverkerfeil.
 • Dekker skadedyr og skader på våtrom.

Les mer om husforsikringReiseforsikring

FO tilbyr en meget god reiseforsikring gjennom LOfavør. Familedekning koster 1188 kr (under 67 år) / 2092 kr (over 67 år) i året. Enslig dekning koster 864 kr (under 67 år) / 1460 kr (over 67 år) i åretForsikringen gjelder i hele verden og på reiser inntil 70 dager. 

Les mer om reiseforsikring 


LES OGSÅ: Her kan du se en oversikt over alle de ulike forsikringene du som FO-medlem kan tegne gjennom fordelsprogrammet LOfavør.