Hovedkrav for å bli godkjent faglig veileder av FO er:

 • Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, eller vernepleie med autorisasjon.
 • 3 års relevant arbeidserfaring etter gjennomført bachelor.
 • 60 timer faglige kurs, hvorav 40 timer i veiledningsteori og veiledningsmetodikk. Resterende 20 timer kan være faglige kurs innenfor et sentralt område hvor barnevernspedagoger, sosionomer eller vernepleiere arbeider.
 • Litteraturliste på 1.000 sider
 • 100 timer jevnlig og systematisk veiledning fordelt over en periode på minimum 2 og maksimum 4 år som fordeles på følgende måte:
 • Motta 40 timer veiledning fra en og samme veileder fra egen profesjon som er godkjent veileder av FO, (barnevernspedagog må motta fra barnevernspedagog, sosionom fra sosionom og vernepleier fra vernepleier). Veiledningen skal være på egen yrkesutøvelse som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.
 • Gi 20 timer veiledning til kollega eller annen fagperson (ikke studenter eller foreldre), samtidig som man selv mottar 10 timer veiledning på de 20 timer en selv har gitt.
 • Valgfri veiledning - tre ulike måter:
 • Motta 30 timer veiledning fra en og samme veileder, fra egen eller annen profesjon som er godkjent veileder, eller
 • Motta 20 timer veiledning fra en og samme veileder kombinert med å gi veiledning til 2 studenter og samtidig ha gått på studiestedets praksisveilederkurs, eller
 • Gjennomført en 30 studiepoengs videreutdanning i veiledning hvor veiledning er et hovedtema og med innlagt veiledningspraksis på minimum 30 timer.
   

Se mer: