Reisestipendet kan brukes til å delta i internasjonalt solidaritetsarbeid, studietur eller andre tiltak som styrker FOs internasjonale solidaritetsarbeid.

Stipendet er først og fremst ment som et håndslag fra FO for å gjøre aktivitetene mulig, og gir ikke full finansiering. Det er mulig å få inntil 12 500 kr i stipend.

Formålet er å styrke engasjementet for internasjonalt solidaritetsarbeid i FO. Det er derfor ønskelig at stipendmottakerne synliggjør tiltaket gjennom sosiale medier, møter i egen klubb eller fylkesavdeling.

Søknad om støtte behandles to ganger årlig. Søknadsfristene er 1. juni og 1. desember.

Dersom du får innvilget stipend må det gå tre år før du kan søke på nytt.

Stipendet gis ikke til dekning av studentopphold i utlandet, for eksempel praksisopphold. 

Stipendet gis heller ikke til dekning av deltakelse på konferanser. Dersom du skal presentere paper eller lignende på en konferanse kan du søke FOs fagstipend.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver Allis Aresdatter.

Tlf:  910 08 107

Epost: allis.aresdatter@fo.no