For å bli godkjent av FO som klinisk vernepleier må du ha:

  • Bachelor i vernepleie og autorisasjon
  • 5 års relevant arbeidserfaring etter bachelor. 2 år skal være før påbegynt videreutdanning. 4 av de 5 årene skal være klinisk rettet.
  • Gjennomført en 60 studiepoengs videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i minst 50% arbeid og mottar minst 80 timer faglig veiledning knyttet mot studiet. Studiet må være klinisk rettet.
  • Motta 200 timer faglig veiledning, hvorav 40 timer med vernepleier med veiledergodkjenning fra FO. 65 av de totalt 200 timene skal være individuell veiledning (en-til-en). Resterende 80 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning.
  • Være godkjent faglig veileder av FO

Her er de fleste kravene overlappende med krav for å bli godkjent kliniker. De to punktene som må fylles i tillegg til de kliniske kravene er som følger:
 

  • Gjennomføre 40 timers kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk
  • Gi 20 timer veiledning til kollega eller annen fagperson (ikke studenter eller foreldre), samtidig som man selv mottar 10 timer veiledning på de 20 timer en selv har gitt.

LES MER:

NB! For å bli klinisk sosionom må du kvalifisere til å bli godkjent som faglig veileder samtidig. Se kriteriene og informasjon om FOs godkjenningsordning som veileder her. (PDF, 129KB)

 

Har du spørsmål om FOs godkjenningsordning? 

Ta kontakt med administrasjonssekretær i FO, Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no

eller

rådgiver  i FO, Gry Reinsnos
Telefon: 970 63 627
gry@fo.no

 

Gjennomført videreutdanning uten eksamen/studiepoeng? 

Har du gjennomført et studie på nivå tilsvarende minimum 60 studiepoeng innenfor et fordypningsområde uten offentlig eksamen eller studiepoeng, kan du få tilbud om å skrive en fordypningsoppgave på inntil 40 sider som erstatning for dette. Du bør ta kontakt med FO for å kvalitetssikre at videreutdanningen du har gjennomført kan brukes som teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning, får du starter med å skrive oppgaven. 

Kandidater fra RBUP Sør og Øst som har gjennomført spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse: Her må vernepleiere som ønsker å bli godkjente klinikere i etterkant levere fordypningsoppgave. Studiet har i tillegg egen rammeplan som må følges for at kandidatene skal bli godkjente klinikere i etterkant. For medlemmer er vurdering av oppgave gratis. Hvis du ikke er medlem, ta kontakt for nærmere avklaring.