FO vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med kriteriene for godkjenningsordningsordning og vedlikeholdsaktivitet for klinisk spesialist.

Det er kursarrangør som søker om godkjenning i forkant av kurset. Antall godkjente kurstimer skal stå spesifisert på kursbeviset.

Kurs som godkjennes må være relevant for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Forklar gjerne forkortelser.

I kursprogrammet må det opplyses om tidspunkter for undervisning samt forelesers kompetanse.

Dersom kurset ikke godkjennes, gis det anledning til å anke avgjørelsen en (1) gang. Behandlingen av kursgodkjenningen er gratis. Søknaden vurderes innen ca 14 dager og svar sendes til den e-postadressen som er lagt inn i søknaden.

Har du hendvendelser omhandlende kursgodkjenning ta kontakt med Heidi Elisabeth Brekke her.

Fyll ut skjema for å søke om kursgodkjenning:

Antall kurstimer som skal godkjennes:

Last opp dine dokumenter

Under må du laste opp pensum og kursprogram. Du kan også laste opp andre relevante dokumenter. Du må markere alle filene som skal lastes opp i dialogboksen som dukker opp.