Les om hvordan du søker om opprettholdelse av godkjenningen helt nederst.

Det er to ulike løp for å bli godkjent som klinisk spesialist, en integrert godkjenning og en modulbasert godkjenning:

Integrert

Den integrerte godkjenningen er for de som har gjennomført RBUPs spesialistutdanning inkludert fordypningsoppgave i tillegg til en relevant master. Dette er kriteriene:

  • Være godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom eller vernepleier med fordypning i barn og unges psykiske helse på bakgrunn av RBUPs spesialistutdanning.
  • Kandidaten må ha relevant mastergrad/hovedfag før klinisk spesialistgodkjenning gis. Dersom det er mer enn fem år mellom spesialistutdanningen og mastergrad kreves det at man kan dokumentere minimum 72 timers vedlikeholdsaktiviteter.
  • Godkjenning som spesialist gis etter individuell søknad til FO.
  • For å fornye spesialistgodkjenning, kreves det at man kan dokumentere minimum 72 timers vedlikeholdsaktiviteter i løpet av en femårs periode.
  • Dispensasjon: Godkjenningsutvalgene kan dispensere fra kriteriene i særskilte tilfeller.

Modulbasert

Den modulbaserte godkjenningen er for de som har tatt en ordinær 60 studiepoengs videreutdanning i tillegg til en relevant master. Disse må i tillegg ha en 30 studiepoengs videreutdanning/80 t kurs og veiledning for å nå kravet. Dette er kriteriene:

  • Være godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom eller vernepleier av FO.
  • Kandidaten må ha relevant mastergrad/hovedfag før klinisk spesialistgodkjenning gis. Dersom det er mer enn fem år mellom modulene kreves det at man kan dokumentere minimum 72 timers vedlikeholdsaktiviteter.
  • 30 studiepoengs videreutdanning eller 80 timer faglige kurs på fagfeltet spesialiseringen/arbeidsområdet gjelder

40 timers veiledning gitt av kliniker med samme profesjon som kandidaten, og med samme spesialitet/fordypningsområde (om mulig spesialist). Veiledningen må foregå parallelt med, eller umiddelbart etter, gjennomført videreutdanning/kurs 

Pensum på ca. 2400 sider i kandidatenes kunnskapsfelt og profesjon. Pensumliste skal sendes inn sammen med søknaden om spesialistgodkjenning.

  • For å fornye spesialistgodkjenning, kreves det at man kan dokumentere minimum 72 timers vedlikeholdsaktiviteter i løpet av en femårs periode.
  • Godkjenningsutvalgene kan dispensere fra kriteriene i særskilte tilfeller. 

Her kan du laste ned kriterier og søknadsskjema (DOCX, 35KB).

Krav om vedlikeholdsaktiviteter

For å opprettholde godkjenningen er det krav om å ha gjennomført 72 timer vedlikeholdsaktiviteter i løpet av 5 år etter at du har fått godkjenning som klinisk spesialist. Vedlikeholdsaktiviteten må være relevant for spesialiteten. Det kan være videreutdanning, etterutdanning/kurs, arbeids/behandlingsmetoder med forskjellig lengde. Det kan også handle om veiledning, for eksempel dersom du har fordypet deg i en metode og trenger veiledning for å anvende metoden i praksis.  

Her kan du laste ned skjema for å søke om opprettholdelse av godkjenningen (DOCX, 44KB).