Alle FO-medlemmer med reiseforsikring har per i dag familiedekning, og reiseforsikringen for 2023 er automatisk satt med samme dekning.

Tidligere har det ikke vært mulig for FO-medlemmer å kjøpe reiseforsikring som kun dekker deg som medlem. Om du for 2023 ønsker å gå over til ensligforsikring eller har spørsmål om dine forsikringer, må du ringe nærmeste SpareBank1 etter 25. november 2022.

Les mer hos Sparebank 1 her


Priser for 2023:

Dekning           Under 67 år (2022-pris i parantes)               Over 67 år (2022-pris i parantes)

Familie              Kr. 1188 (1140)                                                 Kr. 2092 (1908)

Enslig                Kr. 864 (840)                                                    Kr. 1460 (1332)