FO er ett av forbundene i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og deltar aktivt i en rekke av LOs organer. Vi har en viktig rolle innenfor det helse- og sosialpolitiske området, og sørger også for at de langtidsutdannedes interesser blir satt på dagsorden i LO.

Gjennom LOs forhandlingssammenslutninger fremmer vi helse- og sosialarbeidernes krav under tariffforhandlinge. Vi drar også nytte av andre ressurser i LO, som for eksempel juridisk avdeling.

FO er partipolitisk uavhengig, og mener at LO også bør være det. På dette og andre områder markerer vi en selvstendig profil innad i Landsorgansiasjonen.