Yrkesaktive betaler 1,55 % av brutto lønn inntil lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat. Medlemmer med høyere inntekt enn dette, betaler kontingent tilsvarende 1,55 % av lønnstrinn 66 i statens regulativ pluss forsikringspremie kr. 79/mnd for innboforsikring gjennom LOfavør. Minimum kontingent er kr 108/mnd pluss forsikringspremie kr. 79/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

NB: Du får skattefradrag for fagforeningskontingenten din! I 2022 slipper du å betale skatt for kontingenten din på inntil kr. 5 800. Dersom du betaler 25 % i skatt og kontingent for over kr. 5 800 i året, får du en skatterabatt på kr. 1 450. Betaler du mindre, eller bare har vært medlem deler av året, får du et forholdsmessig fratrekk. Husk å sjekke at du har fått riktig fradrag i skattemeldingen, du kan lese mer her.

I 2023 er det varslet at grensen for fagforeningsfratrekk skal økes til kr. 7 700. Dersom du betaler 25 % i skatt og kontingent over dette, vil du få en skatterabatt på kr. 1 925 i året.

Ikke yrkesaktive medlemmer betaler kr 108,- i kontingent + 79 for innboforsikring pr. mnd. 

Pensjonister/stønadsmottakere inntil 75 år betaler kr. 50/mnd pluss forsikringspremie kr. 79/mnd. for innboforsikring. Medlemmer over 75 år betaler kr. 50/mnd og er fritatt for premien for innboforsikringen.

Bachelorstudenter betaler kr. 250 hvert semester. Dette inkluderer innboforsikring. FO sender giro.

Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

FO tilbyr en kollektiv reiseforsikring gjennom LOfavør. Kostnaden for denne vil trekkes av Sparebank1.