Yrkesaktive betaler 1,55 % av brutto lønn inntil maksimal brutto årslønn på 700.000 kr. Forsikringspremier på innboforsikring (kr 95,-) og advokatforsikring (kr 76,-) gjennom LOfavør kommer i tillegg til kontigentavgiften. Minimum kontingent er kr 108/mnd pluss forsikringspremier. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver. Se lenger ned dersom du er ny i arbeidslivet. 

Fagforeningsfradrag: Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 7700 kroner i din skattepliktige inntekt for 2023. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil 8000 kroner. Har du betalt fagforeningskontingent for en del av året, reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig. Du kan lese mer om dette her.

Ikke yrkesaktive medlemmer betaler kr 108,- i kontingent pluss forsikringspremie på innboforsikring (kr 95,-) og advokatforsikring (kr 76,-) gjennom LOfavør.

Pensjonister/stønadsmottakere inntil 75 år betaler kr. 50/mnd pluss forsikringspremie kr. 95/mnd. for innboforsikring. Medlemmer over 75 år betaler kr. 50/mnd og er fritatt for premien for innboforsikringen.

Bachelorstudenter betaler kr. 250 for hele studieløpet. Dette inkluderer innboforsikring og advokatforsikring gjennom LOfavør.

Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

Nettopp startet i jobb etter utdanning? 
Da betaler du bare 300kr per måned de to første årene du er medlem. 

B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

FO tilbyr en kollektiv reiseforsikring gjennom LOfavør. Kostnaden for denne vil trekkes av Sparebank1.