Yrkesaktive betaler 1,55 % av brutto lønn inntil lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat. Medlemmer med høyere inntekt enn dette, betaler kontingent tilsvarende 1,55 % av lønnstrinn 66 i statens regulativ pluss forsikringspremie kr. 74/mnd for innboforsikring gjennom LOfavør. Minimum kontingent er kr 108/mnd pluss forsikringspremie kr. 74/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

NB: Du får skattefradrag for fagforeningskontingenten din! I 2022 slipper du å betale skatt for kontingenten din på inntil kr. 5 800. Dersom du betaler 25 % i skatt og kontingent for over kr. 5 800 i året, får du en skatterabatt på kr. 1 450. Betaler du mindre, eller bare har vært medlem deler av året, får du et forholdsmessig fratrekk. Husk å sjekke at du har fått riktig fradrag i skattemeldingen, du kan lese mer her.

I 2023 er det varslet at grensen for fagforeningsfratrekk skal økes til kr. 7 700. Dersom du betaler 25 % i skatt og kontingent over dette, vil du få en skatterabatt på kr. 1 925 i året.

Ikke yrkesaktive medlemmer betaler kr 108,- i kontingent + 74 for innboforsikring pr. mnd. 

Pensjonister/stønadsmottakere inntil 75 år betaler kr. 50/mnd pluss forsikringspremie kr. 74/mnd. for innboforsikring. Medlemmer over 75 år betaler kr. 50/mnd og er fritatt for premien for innboforsikringen.

Bachelorstudenter betaler kr. 250 hvert semester. Dette inkluderer innboforsikring. FO sender giro.

Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

FO har en kollektiv Topp Reiseforsikring som kan tegnes ved innmelding av dem som ønsker denne. Kostnaden for denne vil trekkes sammen med kontingenten.