Yrkesaktive betaler 1,55 % av brutto lønn inntil lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat. Medlemmer med høyere inntekt enn dette, betaler kontingent tilsvarende 1,55 % av lønnstrinn 66 i statens regulativ pluss forsikringspremie på innboforsikring (kr 79,-) og advokatforsikring (kr 71,-) gjennom LOfavør. Minimum kontingent er kr 108/mnd pluss forsikringspremier. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

NB: Du får skattefradrag for fagforeningskontingenten din! I 2023 slipper du å betale skatt for kontingenten din på inntil kr. 7 700. Dersom du betaler 25 % i skatt og kontingent for over kr. 7 700 i året, får du en skatterabatt på kr. 1 925. Betaler du mindre, eller bare har vært medlem deler av året, får du et forholdsmessig fratrekk. Husk å sjekke at du har fått riktig fradrag i skattemeldingen, du kan lese mer her.

Ikke yrkesaktive medlemmer betaler kr 108,- i kontingent pluss forsikringspremie på innboforsikring (kr 79,-) og advokatforsikring (kr 71,-) gjennom LOfavør.

Pensjonister/stønadsmottakere inntil 75 år betaler kr. 50/mnd pluss forsikringspremie kr. 79/mnd. for innboforsikring. Medlemmer over 75 år betaler kr. 50/mnd og er fritatt for premien for innboforsikringen.

Bachelorstudenter betaler kr. 250 hvert semester. Dette inkluderer innboforsikring og advokatforsikring gjennom LOfavør. FO sender efaktura/avtalegiro..

Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

FO tilbyr en kollektiv reiseforsikring gjennom LOfavør. Kostnaden for denne vil trekkes av Sparebank1.