Yrkesaktive betaler 1,6% av brutto regulativ lønn inntil lønnstrinn 66 i statens regulativ. Medlemmer med høyere inntekt enn dette, betaler kontingent tilsvarende 1,6% av lønnstrinn 66 i statens regulativ pluss forsikringspremie kr. 70/mnd. for innboforsikring gjennom LOfavør. Minimum kontingent er kr 100/mnd. pluss forsikringspremie kr. 70/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

Ikke yrkesaktive betaler kvartalsvis, kr 510/kvartal inkludert innboforsikring.

Pensjonister/stønadsmottakere betaler kvartalsvis, Inntil 75 år: kr 125/kvartal + forsikringspremie kr 70/mnd for innboforsikring, over 75 år: kr 125/kvartal (disse er fritatt for premie for innboforsikring). FO sender giro.

Bachelorstudenter betaler hvert semester: Spesiell sats inkludert forsikringspremie hjemmeforsikring: kr 250/halvår. FO sender giro.

Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

FO har en kollektiv Topp Reiseforsikring som kan tegnes ved innmelding av dem som ønsker denne. Kostnaden for denne vil trekkes sammen med kontingenten.