Yrkesaktive betaler 1,55% av brutto lønn inntil lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat. Medlemmer med høyere inntekt enn dette, betaler kontingent tilsvarende 1,55% av lønnstrinn 66 i statens regulativ pluss forsikringspremie kr. 74/mnd. for innboforsikring gjennom LOfavør. Minimum kontingent er kr 108/mnd. pluss forsikringspremie kr. 74/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

NB: Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget. I 2020 er maksbeløpet for fratrekk 3850 kr. Du kan altså trekke fra inntil 3850 kr på inntekten din, og betaler dermed mindre skatt.

Ikke yrkesaktive betaler kvartalsvis, kr 544/kvartal inkludert innboforsikring.

Pensjonister/stønadsmottakere inntil 75 år betaler kr. 50 pr. måned pluss forsikringspremie kr. 74 pr. måned for innboforsikringen. Over 75 år betaler kr. 50 pr. måned for kontingent. Medlemmer over 75 år er fritatt for premien for innboforsikringen.

Bachelorstudenter betaler 250 kr hvert semester. Dette inkluderer innboforsikring. FO sender giro.

Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

FO har en kollektiv Topp Reiseforsikring som kan tegnes ved innmelding av dem som ønsker denne. Kostnaden for denne vil trekkes sammen med kontingenten.