Alle med utenlandsk utdanning som er sammenlignbare med de norske kan bli medlemmer. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene) som vurderer om utenlandske utdanninger er likestilt med norske. FOs arbeidsutvalg vil avgjøre om meldemskap skal innvilges.

Det skrives en egen søknad. Sammen med søknaden skal det følge dokumentasjon på utdanning og bekreftelse på arbeidsfelt/område. Søknader sendes pr. e-post til kontor@fo.no eller pr.post til FO, Pb. 4693 Sofienberg, 0506 Oslo og merkes "Søknad om medlemskap".