Personer med sammenlignbar utdanning (minst bachelornivå) og praksis innen relevant område kan søke om å bli medlem. Søkere som jobber i fagfelt som i hovedsak består av sosialfaglige/helsefaglige arbeidsoppgaver, må ha en utdanning som inneholder minimum 60 studiepoeng innen sosialt arbeid, sosialpedagogikk eller helsefag. Videreutdanning, diverse kurs og praksis kan erstatte dette kravet om formalkompetanse.

Det er FOs arbeidsutvalg som avgjør om medlemskap på dispensasjon kan innvilges.

Alle søknader behandles individuelt

Krav til søknad:

  • Søknadstekst
  • Dokumentasjon på utdanning
  • Bekreftelse på arbeidsfelt/område
  • Oppdatert CV
     

Søknader sendes pr. e-post til kontor@fo.no eller pr.post til FO, Pb. 4693 Sofienberg, 0506 Oslo og merkes "Søknad om medlemskap".