Alle som har grunnutdanning/bachelor som barnevernpedagog (barnevern), sosionom (sosialt arbeid) eller vernepleier fra norske studiesteder kan bli medlemmer. Velferdsvitere, det vil si de som har gjennomført bachelor i Velferdsfag (Høgskolen i Oslo), Arbeids- og velferdsfag (Høgskolen i Østfold) eller Arbeids- og velferdssosiologi (Universitetet i Agder) kan også bli medlemmer.

Andre med sammenlignbare utdanninger kan søke medlemsskap på dispensasjon.