Ja. Som stønadsmottaker vil du fortsatt ha en rekke medlemsfordeler.

  • Innboforsikringen oppretholdes og du vil fortsatt ha tilgang til medlemsfordelene gjennom LO-Favør.
  • Du vil fortsatt motta Fontene og Fontene Forskning.
  • Du er fortsatt medlem av FO-avdelingen og kan delta på møter, fagkurs og andre aktiviteter i avdelingen og i forbundet sentralt.

 

Som stønadsmottaker betaler du lavere kontingent.