Ja. Ved flytting til utlandet gis medlemmet hvilende rettigheter. Yrkesaktive medlemmer som bor og jobber i utlandet betaler kontingent som Ikke yrkesaktive. Medlemmet tilhører fortsatt sin avdeling.