Ja, dersom du er yrkesaktiv men jobber i en sektor/bransje/bedrift hvor FO ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale. Det må søkes om B-medlemskap, og søknaden behandles av Arbeidsutvalget. B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke-yrkesaktive medlemmer.

Søknader sendes pr. e-post til kontor@fo.no eller pr.post til FO, Pb. 4693 Sofienberg, 0506 Oslo og merkes "Søknad om B-medlemskap".